fbpx

Vademecum lekarza

#17milionów

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE

To zbiór zaburzeń ruchowych spowodowanych uszkodzeniem mózgu. Uszkodzenie to wystąpiło przed, w trakcie lub po porodzie, ale przed ukończeniem 2 r.ż. Skutkiem uszkodzenia mózgu jest osłabienie koordynacji, siły, nieprawidłowy wzorzec ruchu lub kombinacja tych objawów.

Uszkodzenie w mózgu jest niepostępujące, ale progresywne są objawy tego uszkodzenia. Dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, poza nieprawidłowym wzorcem ruchów w kończynach, mogą mieć inne współistniejące schorzenia, m.in.: padaczkę, opóźnienie intelektualne, utrudnioną uwagę, zaburzenia widzenia, słuchu, mówienia, połykania, oddychania itp.
Image

EPIDEMIOLOGIA

Mózgowe porażenie dziecięce to najczęstsza, przewlekła przyczyna niepełnosprawności u dzieci. Częstotliwość występowania to około 2 - 3 na 1000 żywourodzonych dzieci, niezależnie od miejsca urodzenia.

brain mpd
Image
Image
Image

ETIOLOGIA

Od momentu opisania choroby uważa się, że przyczyną jest niedotlenienie mózgu, czyli niewystarczająca ilość tlenu jaka została dostarczona do ośrodkowego układu nerwowego. Do innych przyczyn zaliczamy:

Zakażenia wirusowe płodu: cytomegalowirus lub różyczka;

wodogłowie – zarówno przed i po porodzie;

zakrzepy lub wylewy krwi do mózgu, na które bardziej są podatne wcześniaki;

zaburzenia rozwoju mózgu w pierwszym trymestrze;

odklejenie się łożyska;

zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych;

uraz czaszkowo-mózgowy wskutek zespołu dziecka potrząsanego lub maltretowanego;

wcześniactwo i niska masa urodzeniowa.

MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE MOŻE PRZYBIERAĆ ZRÓŻNICOWANE NASILENIE ORAZ NASTĘPUJĄCE FORMY:

diplegia – obustronne porażenie;

hemiplegia – porażenie mięśni jednej połowy ciała;

quadripledia - porażenie czterokończynowe;

postać pozapiramidową;

postać móżdżkową;

LEKARZU

JEDNYM Z NAJWAŻNIEJSZYCH ASPEKTÓW ZDROWOTNYCH, NA KTÓRE TRZEBA ZWRÓCIĆ UWAGĘ W PROWADZENIU LECZNICZYM PACJENTA Z MÓZGOWYM PORAŻENIEM DZIECIĘCYM, JEST PROFILAKTYKA NEUROGENNEGO ZWICHNIĘCIA STAWU BIODROWEGO

Dzieci dotkniętych MPD

zagrożonych jest neurogennym zwichnięciem stawów biodrowych (zwłaszcza tych z poziomu od III do V w skali GMFCS)
Zwychnięty staw biodrowy u dzieci z MPD należy operacyjnie nastawić na pierwotne miejsce (o ile jest to możliwe) lub wykonać zabieg paliatywny, gdy ryzyko nastawienia jest zbyt wysokie.

Zwichnięty staw biodrowy powoduje:

wysokie dolegliwości bólowe;
zmniejsza znacznie zakres ruchu;
uniemożliwia pozycje siedzącą, stojącą;
może doprowadzić do złamań;
sprzyja powstawaniu skrzywień kręgosłupa.

Media społecznościowe

Logo 17milionow

Ważne informacje

Biuro

FPD „KOLOROWY ŚWIAT” 
91-457 Łódź, ul. Żabia 10/12

Dane kontaktowe

p.hulewicz@kolorowyswiat.org
Tel.: +48 42 640 67 09
Image
EDYCJE